Màu Lau Glaze

Glaze là sản phẩm màu lau đặc biệt chuyên làm nổi bật các vân trên bề mặt gỗ. Sản phẩm được làm từ loại nhựa Alkyd chuyên biệt, bột màu, …