Chất làm cứng cao cấp Athena 2U850 cho bề mặt chai cứng đanh chắc!!!

CHẤT LÀM CỨNG CAO CẤP ATHENA 2U

Chất Làm Cứng Cao Cấp Athena 2U850 là chất phản ứng trong bộ sản phẩm Sơn Gỗ Cao Cấp ngoại thất của Công ty TNHH Kim Lâm – Sơn ĐK, nó có tác dụng đóng rắn, làm khô bề mặt màng sơn.

18006696