Chất làm cứng PU Sơn ĐK cho màng sơn nhanh khô, đanh chắc bền đẹp.

CHẤT LÀM CỨNG PU

Chất làm cứng PU là chất phản ứng trong dòng sản phẩm sơn gỗ PU của Công ty TNHH KIM LÂM – Sơn ĐK, nó có tác dụng hỗ trợ làm khô cứng cho màng sơn PU.

18006696