Sdk.vn – Hôm nay (19/5/2018), cả nước hướng về kỉ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ của toàn dân tộc Việt Nam.

Trong những ngày Tháng Năm lịch sử, mỗi người dân Việt Nam đều nhớ đến ngày sinh nhật Bác kính yêu với tấm lòng trân trọng, biết ơn và thành kính. Chủ tịch Hồ Chí Minh có công lao to lớn, cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ngày nay, tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn soi sáng, là kim chỉ nam để các thế hệ sống, học tập và làm theo. Dù là ai, làm công việc gì cũng có thể học theo tấm gương Bác từ những điều giản dị nhất như: học tập tốt, lao động tốt, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.

Người ngồi đó với cây chì đỏ Vạch đường đi từng bước, từng giờ” (Thơ Tố Hữu)
18006696