Cách đây 64 năm, Thủ đô Hà Nội chính thức được giải phóng khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp. Sự kiện này không chỉ ghi dấu cho chặng đường phát triển của Thủ đô, mà còn là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Kỷ niệm 64 năm Giải phóng thủ đô Hà Nội 10/10/1954 – 10/10/2018

Từ năm 1954 đến năm 1965, trải qua ba kế hoạch khôi phục, cải tạo và phát triển hòa bình, nhân dân Hà Nội đã hăng hái phấn đấu làm cho mọi hoạt động của Thủ đô ngày một phát triển, làm gương mẫu, dẫn đầu cho nhân dân cả nước trong công cuộc củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong khắp cả nước.

Hà Nội khôi phục kinh tế, xây dựng Chủ nghĩa Xã hội (1954 – 1965)

Sau ngày giải phóng, Hà Nội đã nhanh chóng ổn định đời sống và lao động sản xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục sản xuất nông nghiệp và công nghiệp theo hướng xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ và phồn vinh.

Công ty TNHH Kim Lâm chào mừng kỷ niệm 64 năm giải phóng Thủ Đô

Công ty TNHH Kim Lâm – Sơn ĐK có nhà máy sản xuất tại Lô A2, đường CN8, cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội gần 10 năm qua luôn nỗ lực thi đua lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của quận Nam Từ Liêm nói riêng và Hà Nội nói chung. Sơn ĐK phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp chủ lực của Thủ đô.

Hà Nội sau 64 năm phát triển

Những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội, an ninh quốc phòng từ khi Thủ đô giải phóng làm cho Hà Nội đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử. Bộ mặt thành phố, xã hội, con người Hà Nội đều đổi mới. Hà Nội thực sự trở thành trung tâm vững chắc của cả nước.

18006696