Từ những năm 1997 sản phẩm sơn của chúng tôi đã xuất hiện trên thị trường Việt Nam với tâm huyết của người sáng lập Võ Thị Liễu Trâm cùng các chuyên gia Đài Loan. Đến tháng 4 năm 2009, công ty TNHH Kim Lâm ra đời do bà Võ Thị Liễu Trâm làm Tổng Giám Đốc cùng thương hiệu Sơn ĐK. Cũng vào năm 2009, thương hiệu Sơn ĐK đã được đăng ký bảo hộ độc quyền tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam.

Giá Trị Cốt Lõi của Kim Lâm

  • Lấy chất lượng làm cam kết cao nhất
  • Lấy sáng tạo làm nền tảng cho sự phát triển
  • Lấy trách nhiệm làm phương châm hành động
  • Lấy bản sắc KIM LÂM làm niềm tự hào công ty
  • Lấy lợi ích cộng đồng làm khởi sự cho mọi hoạt động

18006696